FARMES spol. s r. o.

Němcova farma Radonice

Němcova farma Radonice je rodinná farma založena v roce 1990 manželi Němcovými, kteří navázali na dlouhou zemědělskou tradici rodu Němců a v současné době hospodaří na 852 ha zemědělské půdy.

Vinořská 254, 250 73 Radonice, IČO: 279 02 668, DIČ: CZ 279 02 668

Farma a její historie

Rod Němců je starým selským rodem s historií písemně doloženou až do r. 1621, kdy se narodil nejstarší známý předek Mikuláš Němec. Ten již v roce 1654 obdělával v Cerhenicích u Kolína 60 strychů polí a choval dva potahy, čtyři krávy, dvě prasnice a jednu jalovici. V obci Radonice je rodina usazena od 70. let 19. století. Otec současného majitele farmy Miloslav Němec po komunistickém puči hospodařil soukromě jako jeden z posledních sedláků v okolí až do r. 1958.

Na rodinnou tradici navázali současní majitelé farmy Stanislav a Hana Němcovi, oba zemědělští inženýři, kteří hospodaří od r. 1990. Výměra farmy rostla z počátečních 27 ha v r. 1990, přes výměru 40 ha v roce následujícím, na 220 v roce 1992, až na současných 852 ha, na kterých farma hospodaří od r. 2016. Od roku 2013 je společníkem a jednatelem také syn manželů Němcových Tomáš.

V roce 1991 byl v původní usedlosti v Radonicích zrekonstruován kravín s volným ustájením a dojírnou a až do roku 2002 firma chovala cca 60 kusů skotu plemene Montbeliarde. Užitkovost se pohybovala okolo 6.200 litrů na dojnici. Z důvodu omezeného prostoru, umístění uprostřed obce a problémů s pracovními silami byl chov skotu v r. 2002 zcela zrušen.

Ambicí firmy je být neustále mezi nejlepšími zemědělskými podniky v ČR. V roce 2006 byl farmě udělen titul “Zemědělský hospodář Středočeského kraje„ spolu s cenou ministra pro místní rozvoj.

Rostlinná výroba

V současné době obděláváme 852 ha pozemků v úrodné řepařské výrobní oblasti, proto je hlavní důraz kladen na rostlinnou výrobu, kterou provozujeme s vysokou intenzitou. V současné době je na 1/3 výměry pěstována ozimá pšenice, na 1/3 sladovnický ječmen, na 1/3 technické plodiny: řepka, cukrovka, hrách apod. V roce 2009 firma přešla na systém Horsch, ke kterému byl zakoupen Horsch 3MT a Horsch Sprinter 6M. Výnosy pšenice se pohybují okolo 9 t/ha, ječmene 7 t/ha, řepky 3,8 t/ha a u cukrovky cca 80 t/ha.

Strojní vybavení zajišťuje plnou soběstačnost, služby jsou využívány pouze okrajově pro ochranu rostlin nebo sklizně. Hlavními součástmi strojního parku jsou traktory Fendt 933, John Deere 8345R, New Holland T 7040, New Holland TS 115 a John Deere 6610, kombajny Claas Lexion 480, Claas Lexion 640 a další stroje jako secí stroj Kuhn, kypřič Horsch 3MT, kompaktory, postřikovač Hardi, manipulátory atd.

Rostlinná výroba

Firma rozvíjí vlastní sociální program, takže řada zaměstnanců bydlí ve firemních bytech. Pro využití volného času mládeže z okolí slouží vlastní jezdecký oddíl. Průběžně sponzorujeme řadu kulturních a společenských aktivit v okolí.

Z důvodu nedostatku místa v původní usedlosti byly v roce 1994 na zelené louce vystavěny první objekty zcela nové farmy se skladovacími halami, dílnou a v prvé řadě mlékárnou. Obě tyto společnosti jsou vlastnicky i organizačně propojeny a tvoří tak funkční ekonomický celek s cíleně diverzifikovanou činností, zhruba 30 stálými pracovníky a ročním obratem okolo 100 mil. Kč. V roce 2002 byla vystavěna hala na posklizňové ošetření a skladování obilí s kapacitou 5.500 tun. V roce 2007 přibyla nová administrativní budova se sociálním zázemím pro zaměstnance a v roce 2010 další skladovací hala s kapacitou cca 4.000 tun zrnin. Třetí skladovací halu vlastní firma v obci Veleň, takže společně tyto objekty slouží jako výkupní a skladovací centrum sladovnického ječmene a pšenice s kapacitou přes 14.000 tun.

V roce 2012 byly postaveny nové stáje, klubovna a skladovací prostory pro vlastní jezdecký oddíl. Ve stejném roce se rozrostla i budova mlékárny o novou balírnu a chladicí boxy, přibyly rovněž garáže pro deset rozvozových aut.

Všechny budovy tak tvoří ucelený komplex zajišťující nezbytné zázemí pro zemědělskou výrobu i mlékárnu. Od roku 2013 se firma zabývá také chovem ryb ve vlastním rybníce.

Akce a návštěvy na farmě

Na farmě i mlékárně se vystřídaly desítky exkurzí z celého světa a mnohé významné návštěvy, mimo jiné:

  • Exprezident ČR Václav Klaus.
  • Velvyslanec EU v ČR Ramiro Cibrián.
  • Hlavní vyjednavač pro EU Pavel Telička.
  • Prezident Evropského zemědělského kongresu lord Ben Gill.
  • Ministryně zemědělství Milena Vicenová.
  • Premiér ČR Mirek Topolánek.
  • Ministři zemědělství ČR Milena Vicenová, Petr Gandalovič, Ivan Fuksa, Petr Bendl.

Stejně jako zástupci světové banky, zahraniční diplomaté, novináři a kolegové farmáři z mnohých zemí světa. Dne 10.4. 2008 na farmě proběhla oficiální tisková konference Ministerstva zemědělství ČR k plánované reformě české zemědělské politiky za účasti premiéra Mirka Topolánka, ministra zemědělství Petara Gandaloviče a jeho prvního náměstka Ivo Hlaváče.

V květnu 2012 byla farma hostitelem Farmářských slavností, kterých zúčastnilo na 9.000 návštěvníků. Majitel firmy Ing. Stanislav Němec je čestným předsedou Asociace soukromého zemědělství ČR.

Fotogalerie

Kontakt

Farmes, spol s r.o.

Adresa: Vinořská 254, 250 73 Radonice
Telefon: +420 602 217 209
E-mail:

IČO: 279 02 668, DIČ: CZ 279 02 668

Bankovní spojení: 2361106635/8040
Oberbank

Ing. Stanislav Němec, MBA

Telefon: +420 602 217 209
E-mail:

Ing. et Ing. Tomáš Němec

Telefon: +420 721 909 804
E-mail:

Zobrazit na Google Maps

Kontaktní formulář