Náš partner pro pojištění

Vinořská 254, 250 73 Radonice, IČO: 256 80 421, DIČ: CZ256 80 421

Generali Česká Distribuce a.s., dceřiná společnost Generali České pojišťovny a.s.

Obchodní zástupci